TR - EN - BG
 • İĞNEADA
  İĞNEADA

  İğneada, Kırklareli ili Demirköy İlçesine bağlı bir sahil beldesidir. İstanbul'a 250 km, Kırklareli'ne 97 km ve Edirne'ye 165 km uzaklıkta olan İğneada'nın nüfusu 2000 yılı verilerine göre 2215' dir.

 • LONGOZ
  LONGOZ

  Longoz

 • BİYOSFER PROJESİ
  BİYOSFER PROJESİ

  Yıldız Dağları’nda doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 • TERMİK SANTRAL
  TERMİK SANTRAL

  Termik Santral

 • MEDYA ODASI
  MEDYA ODASI

  Longozu Koru hakkında medyada, basında çıkan tüm materyalleri bulabilirsiniz

 • DESTEKLERİNİZ
  DESTEKLERİNİZ

  Longozu Koru projesi için desteklerinizi bekliyoruz...

-
-
-
Flora & Fauna ve Ekosistem Envanterleri

Flora

12 (oniki) sıcak noktanın değerlendirmesi yapılmış ve bunların11’inin korunmasına yönelik tavsiyeler geliştirilmiştir. Bitkiler açısından önemli olarak belirlenen alanların her biri için; koordinatları, alanın büyüklüğü, sınırları, yüksekliği, koruma kategorisi, ulusal ve uluslararası önemi, alansal bilgileri, flora ve vejetasyonu, tür listesi ve kategorileri, türlere ve vejetasyona ilişkin fotoğraflar verilmiştir. Bitkiler açısından potansiyel sıcak noktalar sırasıyla; İğneada Longoz Ormanları, Dupnisa Mağarası ve çevresi, Taxus Baccata Ormanı, Balaban Deresi ve çevresi, Mutludere (Rezve), Demirköy Dökümhanesi, Mahya Dağı, Kasatura Körfezi, Panayır iskelesi, Tekkaya’dır.Bitkiler açısından yeni aday sıcak noktalar (arazi çalışmaları sonucunda sıcak nokta olarak teyit edilmiştir) Dereköy-Hudut Boyu ve Kıyıköy’dür.

flora

flora

Sonuç ve bulgulara göre Proje alanı ve civarında 345 bitki türünün ilk defa kaydı yapılmıştır. Flora envanterinde, şu anda 1.377 tür yer almaktadır. Bir (1) yeni bitki türü keşfedilmiş (Allium rumelicum, M.Koçyiğit & N.Özhatay), yedi (7) türün Türkiye’de ilk defa kaydı yapılmış, Trakya florasına 14 yeni tür eklenmiş ve 16 endemik tür kaydedilmiştir.

Flora araştırmaları sırasında saptanan önemli bulgular ;

A- Mahya dağı sıcak nokta alanından toplanan Allium örneklerinin bilim için yeni bir tür olduğu saptanmıştır.Yabani soğanların bir türü olan bu örneklere Rumeli adı verilmesi için bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Allium rumelicum M. Koçyiğit & N. Özhatay (yayına hazırlanmaktadır)

B- Türkiye florasına 7 tür ilave edilmiştir.Türkiye florasında kayıtlı olmayan ancak Balkanlarda ve Avrupa'da yetişen 7 tür, arazi çalışmalarında toplanan örneklerin tayin edilmesiyle, Türkiye florasına ilave edilmiştir. Bu türler şöyle özetlenmiştir: Allium saxatile Bieb. (Mahya Dağı), Anthoxanthum gracile Biv. (Mahya Dağı), Elatine triandra Schkuhr (Dereköy, Taşköprü yakını), Galeopsis speciosa Mill. (Demirköy, Yiğitbaşı), Galium bulgaricum Velen. (Dereköy), Hypericum umbellatum A. Kerner (Demirköy,Sarpdere), Scorzonera cretica Willd. (Mahya Dağı), Allium rumelicum.

Fauna

fauna

Memeli faunası çalışmaları, üç büyük alt gruba ayrılarak yapılmıştır. Bunlar: Mağara yarasaları, ağaç kemiricileri ve ağaç yarasaları ve küçük memeliler ve büyük memelilerdir. Mağaralar ve avifaunaya ilişkin çalışmalar ise bu gruptan farklı olarak çalışılmıştır.

Avi Fauna

Kuş türlerinin tespitine yönelik yapılan çalışmada her kuş türü; ailesi, Latince, İngilizce ve Türkçe adı, bölgede bulunma statüsü, üreme statüsü, maksimum üreme kodu, çesitli koruma statüleri, bilgi kaynakları ve temel yaşam alanlarında gözlenme sıklıklarını da içerecek şekilde ortaya konmuş, yine elde edilen veriler doğrultusunda bölge ve Türkiye için önemli türler listelenmiştir. Sonuç ve bulgulara göre İğneada kuş envanteri 73 tür artarak toplam 258 tür olmuştur. Saha araştırmaları ile Türkiye için 3, bölge için 5 yeni türe dair üreme kayıtları bulunmuştur. 8 tür ilk kez bu saha çalışmalarında gözlenmiştir. Saha araştırmaları sonucunda Yıldız Dağları’nda: 106 türün kesin, 6 türün yüksek olasılıkla, 16 türün olası olarak ürediği tespit edilmiştir.

Mağara Çalışmaları

mağara

Yıldız Dağları, çok sayıda mağaraya ev sahipliği yapmaktadır. Bu mağaralardan 3’ü daha önceden bilinmeyenler olup; toplam alanda 26 mağaranın envanter kaydı yapılmıştır. Yine bu mağaralarda 50 hayvan türü kayda geçirilmiştir. Kayıt edilen 50 türün 40’ı, omurgasız hayvanlardır. Bölgedeki 26 mağara habitatı; biyospeleolojik, jeomorfolojik ve arkeolojik kriterler önünde bulundurularak incelenmiş ve bu kriterlere mağaraların koruma statüleri belirlenmiş, mağaralar yaz ve kış mevsimlerinde olmak üzere ziyaret edilmiş, mağaralarda yaşayan yarasa türleri ve popülasyon büyüklükleri belirlenmiş, omurgasız, guano ve su örnekleri toplanmış, mağaralar haritalandırılmış, tahribatlar ve potansiyel tehditler kayıt altına alınmış,ana mağaraların koruma durumları değerlendirilip, korunmaları için tavsiyelerde bulunulmuştur.

Ekosistem Hizmetleri

Bu çalışma, gelecekteki Yıldız Dağları Biyosferi içerisinde bulunan ormanlık alanın sağladığı ekosistem mal ve hizmetlerinin (EMH) tahmini değerine ilişkin detaylı bilgi sunmaktadır. Birleşmiş Milletler Milenyum Ekosistem Değerlendirmesi tarafından da önem verilen bir husus olan EMH değerlemesi, korumanın EMH sağlamak suretiyle insan refahını iyileştirdiği yolu vurgulayan bir unsurdur. Bu hizmetlerin sahip olduğu değerin gösterilmesi, politika planlamasının yanı sıra koruma hedeflerinin daha genel anlamda savunulmasına da katkıda bulunur. Biyosfer planlaması bağlamında mal ve hizmetlerin değerlemesi, esasen, alanın bir biyosfer rezervi olarak tayin edilmesi ile böyle bir tayin yapılmayıp mevcut durumun korunması ve mevcut kaynak yönetim uygulamalarına devam edilmesi arasındaki farkı ortaya koyar. Bazı ekosistem mal ve hizmetleri (kereste veya bal, vs. gibi odun dışı bazı orman ürünleri gibi), geleneksel pazarlarda alınıp satılmaktadır. Bu malların değerlemesi, genellikle, piyasa fiyatlarına ve talep edilen miktar tahminlerine dayalı olarak yapılmaktadır. Raporda, Yıldız Dağları ormanları ve biyosferine ilişkin kilit değerlerin öne çıkarılması amacıyla seçilmiş ulusal ve uluslararası veriler kullanılmıştır. Süreç içerisinde, mümkün olan durumlarda, resmi veri kaynaklarından da yararlanılmıştır. Bu bağlamda, belirlenen ilgili EMH’ler şöyledir: Kereste, karbon değerleri, yakacak odun, mantar ve şifalı otlar gibi odun dışı orman ürünleri, hane halklarının kullanımına ve tarımsal ya da diğer endüstriyel amaçlı kullanıma yönelik su temini, sulak alanların oluşturulması, rekreasyon (doğa yürüyüşleri, sahil gezileri, vb.), avcılık ve balıkçılık, biyolojik çeşitlilik.  Bu çalışmadan elde edilebilen değer tahminleri ise şöyle özetlenmektedir: Kereste: 9.9 milyon Avro. 99,5 Avro(ha), Karbon: 445.5 milyon Avro. 448 Avro(ha), Odun dışı orman ürünleri: 24 Avro(ha), Su (hane kullanımı): 122.275 Avro/ yıl, Rekreasyon: 12.558 Avro / yıl, Avcılık: 80.500 / yıl.

 Kaynak: yildizdaglari.cevreorman.gov.tr

Paylaş
SESSİZ KALMA!
DESTEK VER!
veya
 
 
   
 
DESTEKLEYENLER
3573
 
 • Damla Avcı
  70 gün
 • Murat Güler
  116 gün
 • Songul Güngör Dilan
  151 gün
 • deniz koloğlu
  157 gün
 • Zurab Jumakulyyev
  162 gün
@LongozuKoru