TR - EN - BG
 • İĞNEADA
  İĞNEADA

  İğneada, Kırklareli ili Demirköy İlçesine bağlı bir sahil beldesidir. İstanbul'a 250 km, Kırklareli'ne 97 km ve Edirne'ye 165 km uzaklıkta olan İğneada'nın nüfusu 2000 yılı verilerine göre 2215' dir.

 • LONGOZ
  LONGOZ

  Longoz

 • BİYOSFER PROJESİ
  BİYOSFER PROJESİ

  Yıldız Dağları’nda doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 • TERMİK SANTRAL
  TERMİK SANTRAL

  Termik Santral

 • MEDYA ODASI
  MEDYA ODASI

  Longozu Koru hakkında medyada, basında çıkan tüm materyalleri bulabilirsiniz

 • DESTEKLERİNİZ
  DESTEKLERİNİZ

  Longozu Koru projesi için desteklerinizi bekliyoruz...

-
-
-
Proje Planlama

Yıldız Dağları Biyosferi Yönetim Planı, katılımcı yaklaşım ile tüm paydaşların görüş, öneri ve katkıları alınarak hazırlanmıştır. Yönetim Planı hazırlanması için ilgili tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı 14 kişilik Yönetim Planlama Grubu oluşturulduktan sonra, daha once kurulan Paydaş Çalışma Grubu temsilcileriyle görüş alışverişi, ortak toplantılar yapılarak katılım sağlanmış ve bu süreç, interaktif bir şekilde sürdürülmüştür.

Yönetim Planının ana amacı, Yıldız Dağlarındaki doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunması, yore halkının ekonomik kalkınmasına katkı sağlaması için bu kaynaklardan sürdürülebilir bir şekilde faydalanma ve yörenin gelecek kuşaklara örnek bir miras olarak bırakılmasıdır. Bu amaçlara ulaşabilmek için, Paydaş Çalışma Grubu Temsilcileri tarafından oluşturulan ve Yönetim Planlama Grubunca da Kabul edilen, Yıldız Dağlarının 20 yıllık vizyonu aşağıda verilmektedir:

Yıldız Dağları, yöre halkının, ziyaretçilerin ve toplumun uzun dönemde faydalanmaları için devamlı temiz hava, temiz su ve yabani bitki ve hayvanların artan miktarları ile, büyük ölçüde doğal peyzaja sahip, ekolojik olarak bütünlük içersinde bir ekosistem olarak işlev göstermeye devam edecektir.

Bu faydalar ;

 • Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı temeline dayanan, yöre halkının geçim ihtiyaçlarını karşılamak,
 • Tomruk, odun, karbon tutulması ve su temini gibi toplum ihtiyaçlarının karşılanmasına geniş ölçüde katkıda bulunmak,
 • Doğal ve kültürel kaynakların güzelliklerinden ziyaretçilerin başkalarını rahatsız etmeksizin faydalanmalarını sağlamak, ve
 •  Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma için fırsatlar sağlamak.

Yıldız Dağları’nın doğal, kültürel, sosyal ve tarihi mirası korunacak ve yöre halkının ve ziyaretçilerin faydalanmasına sunulacaktır.

Doğal kaynaklar, yöre halkı ve kamu kurumları arasında tesis edilecek ortaklık yoluyla sürdürülebilir olarak yönetilecek ve korunacak, yönetim hedefleri, biyosfer rezerv  kavramına uygun bir bölgeleme sistemi ile belirlenecektir. Ekosistem bütünlüğü ve sürdürülebilir yönetimi, Bulgaristan tarafındaki Strandja Dağları’nın yönetiminden sorumlu yetkililer ve toplumla işbirliği yoluyla geliştirilecektir. 

Yönetim Planında, alanın zonlaması yapılırken yine ilk planda kaynak değerlerinin korunması dikkate alınmış ve daha sonra yöre halkının doğal kaynaklardan sürdürülebilir bir şekilde faydalanabilmesi için Paydaş Çaışma Grubu temsilcilerinin görüş ve önerileri alınmıştır. Böylece Yıldız Dağları Biyosferi, 3 zon’a ayrılmıştır:

 Mutlak Koruma Alanı: İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı ve Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanı bu zon içerisine alınmıştır. Bu alan içerisinde, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu çerçevesinde faaliyetler sürdürülecektir.

Tampon Zon: Mutlak Koruma Alanını çevreleyen ve bu alanı dış etkilerden korumak için özellikle devlet ormanlarının bulunduğu alanlar bu zon içerisine alınmıştır. 6831 sayılı Orman Kanununa tabi bu alanlarda faaliyetler yine aynı kanun çerçevesinde yürütülecek ve halkın ekonomik durumunun iyileştirilmesi için ek gelir getirici faaliyetlerin bu alan içinde geliştirilmesi önerilmiştir.

 Geçiş Zonu: Yerleşim yerleri ve ziraat arazilerinin bulunduğu alanlar da bu zon içerisine alınmıştır.

geçiş zonu

Planda:

 • Plana da entegre olacak şekilde kooperatif sistemine dayalı doğal kaynakların topluma dayalı yönetimi için bir model geliştirilmesi üzerine odaklanılmış,
 • Öneri biyosfer alanının yönetimi için öneri bir "yönetişim mekanizması" tanımlanmış ve plana entegre edilmiş
 • Bitkiler açısından sıcak nokta olarak tanımlanan 12 bölgeden 11inin, potansiyel korunan alan olduğu ve gelecekteki mutlaka koruma altına alınması gerektiği belirtilerek bu alanların korunan alan ilan edilmesi ve biyosfer alan için tanımlanan bölgelerden "mutlaka koruma bölgesi" içinde yer alabileceği vurgulanmış ve
 • Alana yönelik 11 hedef belirlenmiş, her hedef için yaklaşım ve uygulama prensipleri ile yönetim faaliyetleri tanımlanmıştır. Yine her hedef için çıktılar-sonuçlar ve spesifik aktiviteler tanımlanmıştır.

 

Kaynak: yildizdaglari.cevreorman.gov.tr

 

Paylaş
SESSİZ KALMA!
DESTEK VER!
veya
 
 
   
 
DESTEKLEYENLER
3573
 
 • Damla Avcı
  70 gün
 • Murat Güler
  116 gün
 • Songul Güngör Dilan
  151 gün
 • deniz koloğlu
  157 gün
 • Zurab Jumakulyyev
  162 gün
@LongozuKoru