TR - EN - BG
 • İĞNEADA
  İĞNEADA

  İğneada, Kırklareli ili Demirköy İlçesine bağlı bir sahil beldesidir. İstanbul'a 250 km, Kırklareli'ne 97 km ve Edirne'ye 165 km uzaklıkta olan İğneada'nın nüfusu 2000 yılı verilerine göre 2215' dir.

 • LONGOZ
  LONGOZ

  Longoz

 • BİYOSFER PROJESİ
  BİYOSFER PROJESİ

  Yıldız Dağları’nda doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 • TERMİK SANTRAL
  TERMİK SANTRAL

  Termik Santral

 • MEDYA ODASI
  MEDYA ODASI

  Longozu Koru hakkında medyada, basında çıkan tüm materyalleri bulabilirsiniz

 • DESTEKLERİNİZ
  DESTEKLERİNİZ

  Longozu Koru projesi için desteklerinizi bekliyoruz...

-
-
-
Projenin Olası Etkileri

İğneada'da Yaşayan Halkımıza Olan Etkileri

İğneada ve etrafındaki halk turizm, tarım ve  hayvancılık  ile geçinir.  Turistik bir merkez olan, doğal ve tarihi güzelliğiyle öne çıkan İğneada'da bu değerleri yok edecek bir termik santral projesine halkımız dur demek zorunda.  Öncelikle Beğendik, sonra İğneada, Demirköy ve nihai olarak Kırklareli ilimizin tüm halkı bu Termik Santral'e karşı.

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'na verilecek olan zarar

Termik santral için seçilen yerin 6.5 km. uzaklığında İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı bulunmaktadır.  3155 hektarlık Milli park alanı, İğneada beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Yıldız (Istranca) Dağlarından Karadeniz sahillerine doğru akan derelerin taşıdığı alüvyonların birikmesi ve mevsimsel olarak sular altında kalması sonucunda milli parktaki longoz ormanları oluşmuştur. "LONGOZ" tipi ormanlığın dünyadaki 3 örneğinden biri İğneada ve Kıyıköy sahil şeridi ormanlıklarıdır. Zengin biyolojik çeşitliliği, birbiriyle doğrudan ilişkili ve farklı yaşam alanları ile İğneada Longozları, ülkemizin de içinde bulunduğu ılıman kuşakta eşsiz bir konuma sahiptir. (Kaynak: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü) Yapılması planlanan termik santral Longoz Ormanları'na doğrudan zarar verecektir.

Yasal Mevzuata aykırılık

Termik Santral Projesi 1/25 binlik ve 1/100 binlik Kırklareli İmar Planlarına aykırıdır.  Termik Santral yapmayı planladığınız arazi bir orman arazisidir ve Kırklareli İmar Planlarında notlar Kırklareli ili içerisinde Termik Santral yapılamayacağını belirtmektedir.

Bölgeye Yapılan çevre yatırımlarının heba olması

Longoz Ormanları,  Dünya Bankası'nın GEF2 fonundan ve Avrupa Birliği'nin çevre fonlarından milyonlarca dolar çevrenin korunması için yardım aldı. Bu yatırımı yapıldığı takdirde, Dünya Bankası'nın harcadığı 8.2 milyon dolar, ve Avrupa Birliği'nin harcadığı 344.500 Avro boşa gidecek, bu uluslararası kuruluşlar haklarını uluslararası hukuk nezdinde arayacaklardır.

Bulgar Komşularımızın Durumu

Termik Santralinin yapılacağı Beğendik köyü, Bulgar sınırınımızın yanıbaşında yeralmaktadır. Bulgar tarafındaki tüm köyler ve belediyeler  termik santral yüzünden ayaklandılar.  Bulgar'lar kendi kıyılarını ve ormanlarını korumak amacı ile uluslararası hukuk nezdinde girişimler başlatacaklardır.

Kalitesiz ithal kömür kullanımının cari açığımıza etkisi

Türkiye, kömür rezervi açısından dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri. O halde neden kendi kömürümüzü yakmıyoruz da cari açığımızı da bozacak ithal kömürü tercih ediyoruz ? Çünkü ithal kömür ucuz ve yatırımcının kâr marjını artırıcı bir unsur. Ancak,  bu yüksek kârlılık uğruna bir cennet feda ediliyor, onbinlerce insanın hayatıyla oynanıyor.

İthal Kömür Taşımasının Boğazlara Olan Etkisi

Yapılması planlanan termik santral hayata geçtiği takdirde yılda yaklaşık olarak 3 milyon ton kömürün yakılması gerekecek. Termik santralde yakılacak olan kömürün Güney Amerika, Güney Afrika ve Avustralya'dan ithal edilmesi planıyor. Bu durumda yılda yaklaşık olarak 3 milyon ton kömürün Çanakkale ve İstanbul Boğazından geçirilmesi gerekecektir. Kömürün taşınması sırasında yaşanabilecek en ufak talihsiz bir kaza sadece İğneada'yı  değil, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını da etkileyecektir.

Orman Alanındaki ağaçları kesip ne yapılmak isteniyor ?

Termik santralin Orman Bakanlığı'ndan kiralanacak 500 dönümlük orman arazisi üzerinde yapılması planlanıyor. 500 dönüm yani 500.000 m2'lik orman alanındaki ağaçlar kesilerek  aşağıdaki tesislerin yapılması planlanıyor.

 • 100.000 m2 orman kesilip yerine saate 382 ton  kömür yakmak durumunda olan santralin minimum 45 günlük ihtiyacını (360.000 ton) karşılamaya yönelik kömür depolama alan yapılacak,
 • Kömür depolama tesisinden alınacak kömürleri hazırlayacak kömür kırma tesisi,
 • Santralde kazan dizaynına esas en kötü kömür yakıldığında ortaya çıkacak olan SO2 (Sulfur Dioksit) konsantrasyonunun Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği''inde belirlenen sınır değerlerin altına çekilebilmesi için planlanan ''ISLAK KİREÇTAŞI PROSESİ''ne dayalı iki adet Baca Gazı Desülfürizasyon (BGD) Tesisinde kullanılacak olan kireçtaşı piyasadan ruhsatlı ocaklardan kamyonlarla temin edilecektir. BGD Tesisinde 12 ton/saat kireçtaşı (yılda 7500 saat çalışma esasına göre yılda 90.000 ton) kullanılacağı öngörülmektedir.
 • Kömürün yanması sonucu oluşacak külün çimento fabrikalarına gönderilinceye kadar proje alanında geçici olarak 4 adet 1200 m3 kapasiteli silolarda depolanacaktır. Külün Çimento fabrikalarına verilememesi durumunda ve/veya geri kalan yatak külü santral alanı içerisinde '“Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre dizayn edilecek depolama alanında depolanacaktır.  Depolama alanı 120.000 m2 (12 ha) alan kaplamakta olup, yılda 7500 saat çalışma planı dikkate alındığında Depolama alanı ekonomik ömrü 20 yıl olarak planlanmaktadır. Yani 4.800 m3 kömür külü depolanacaktır.
 • Santralde 1 adet 7,5-8 m  çapında 150 m yüksekliğinde baca planlanmaktadır

Termik Santralin sağlayacağı sözde istihdam

Santral tam kapasite ile çalışmaya başlarsa toplamda 550 kişiye istihdam sağlanacağı söylenmektedir. Ancak santralde çalışması belirtilen planan işgücünün yetinliklerinin herhangibir tanımlaması yapılamadığı gibi bölge halkına ne tür bir katkı sağlayacağı ifade edilememektedir.

Projenin ekonimik ömrü tamamlandığında ne olacak ?

Projenin ekonomik ömrünün 30 yıl olduğu ifade edilmektedir. Eğer termik santral gerçekleşirse 30 yılın sonunda oluşacak çevre katliamının ne boyutta olacağına dair en ufak bir planlama yapılmamaktadır. Varsayalımki tüm sosyal, ekonomik ve çevre faktörlerine ragmen proje  hayata geçirildi ? 30 yıl çalışarak Longoz Ormanlarını tahrip etti. 30 yılın sonunda yılda 3 milyon ton ithal kalitesiz kömür yakıldı. Binlerce m2 alanda küller depolandı. Santral için gerekli olan su Karadeniz'in iğneada kıyısından alınarak, santral içerisinde kullanıldı ve tekrar karadeniz'e boşaltıldı. 30 yılın sonunda oluşacak bu çevre katliamının boyutunun ne olacağına dair en ufak bir hesap ortada yer almamaktadır. Peki 30 yılın sonunda oluşacak bu çevre felaketi ekonomik ömrü sona erdiğinde ne yapılacak ? Görüldüğü kadarı ile kimse bilmiyor ?

Termik Santral'de Kullanılacak Deniz Suyu

Türbinde iş gören buharın tekrar kazana gönderilmek üzere kondenserdeki yoğunlaştırma işlemi denizden alınacak soğutma suyu ile yapılacaktır. Santral soğutma suyumiktarı 194.000 ton/saat'tir. Santral soğutma, kazan suyu ve diğer kullanımlar için toplam su ihtiyacı 199.240 ton/saat civarında olacaktır. Santralın ihtiyacı olan soğutma suyu denizden sağlanacak ve santralda kullanıldıktan sonra tekrar denize deşarj edilecektir. Bu durumda yılda 1.699.440.000 ton deniz suyu santralde kullanılacaktır. Bu nedenle deşarj bölgesinde deniz suyunda olası sıcaklık değişiklikleri beklenmektedir. Sıcaklık değişiminin 2 0C'den fazla olmaması gerekmekte olup, henüz deniz kirliliği ve santralde kullanılması planlanan deniz suyu sıcaklığının bölgedeki su sıcaklığına olan etkisi düşünülmemiştir.  

Hava Kirliliği ve Çevre Üzerine Etkileri

Trakya Termik Santral Projesi,  İşletme aşamasında santralde kömürün yakılmasından kaynaklı baca gazı olarak başlıca NOX, SO2, PM ve CO emisyonları meydana gelecektir. Hernekadar santralden kaynaklı gazların emisyonlarının düşük düzeyde olmasını sağlamak için çeşitli yöntemler ifade edilmekte de olsa, bu yöntemlerin yönetmeliklerin belirttiği limitlerde yer alması bile İğneada bölgesinin özel şartlarının geri dönülemez biçimde değişmesi riskini taşımaktadır.

Minimum Katı atık miktarı

Termik santralde kömürün yanmasından kaynaklı 343.800 ton/yıl, = 45,8 ton/h (en kötü dizayn kömürüne göre kömürün kül oranı %12 kabul edilmiştir) yatak külü-uçucu kül meydana geleceği öngörülmektedir. Ayrıca BGD tesisinin işletilmesinden kaynaklı 25 ton/h (187.500 ton/yıl) alçıtaşı meydana geleceği öngörülmektedir.

Liman ve Etkileri

Bölgede inşaa edilmekte olan limanın Termik santralin ihtiyacı olan kömürü ithalatı ve temini aşamasında kullanılması durumunda  1.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarına ait yoğun bir trafik gerçekleşecektir. Bu deniz araçlarının oluşturacağı deniz kirliliğine dair henüz bir tespit çalışması dahi yapılmamıştır.

Flora ve Fauna'ya Etkileri

Proje sahası, Marmara Bölgesi'nin iklimsel ve fitocoğrafik etkisi altında bulunan Trakya topraklarında yer almaktadır. Bölgede Akdeniz elementleri (maki-frigana toplulukları) baskın halde olup, sık Kızılçam ormanları gözlenmektedir. Bölgenin ekolojik açıdan en önemli alanlarından biri proje sahasının da yaklaşık 6,5 km güneybatısında bulunan İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'dır. Bölgenin Yıldız Dağları'na yakın bölümleri kızılçam-meşemaki birlikleri akçaağaç-kayın-gürgen-dişbudak gibi geniş yapraklı birlikleri ile karışıp ekoton bölge özelliği göstermektedir. Bölgede Batı Anadolu Meşe Ormanları hakim vejetasyon yapısını oluşturmaktadır. Bölgedeki endemik ve nadir türler arasında kevke, geven, sığırkuyruğu ve yabani karanfil bulunmaktadır. Yapılması planlanan termik santralin iğneada ve çevresindeki flora ve fauna'ya olan etkilerine yönelik bir çalışma henüz Emba Elektrik tarafından yapılmamıştır.

Orman arazisindeki toprağa etkileri

Proje alanında öncelikle hafriyat işlemlerinde bitkisel toprağın sıyrılması ile başlanacaktır. Proje sahasında 20-30 cm kalınlığında bitkisel toprak bulunmaktadır. Yüzeyden sıyrılacak olan bitkisel toprak malzeme, 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"nde verilen standartlara göre, proje alanının peyzaj onarımı çalışmalarında peyzaj düzenlenmesinde kullanılacaktır.

Bitkisel toprak dışında oluşacak hafriyat atığı malzemelerin bir kısmı proje alanında arazi tesviyesinde kullanılacaktır. Arta kalan malzeme ise İğneada ve Demirköy Belediyesinin hafriyat depolama alanına taşınarak bertaraf edilecektir

Paylaş
SESSİZ KALMA!
DESTEK VER!
veya
 
 
   
 
DESTEKLEYENLER
3573
 
 • Damla Avcı
  42 gün
 • Murat Güler
  87 gün
 • Songul Güngör Dilan
  123 gün
 • deniz koloğlu
  129 gün
 • Zurab Jumakulyyev
  134 gün
@LongozuKoru